Dod o hyd i atebion – gwneud newid yn bosibl

Ewch i’n tudalen prosiect Green Light newydd yma

Ynglŷn â Pobl a Gwaith

Mae Pobl a Gwaith yn elusen annibynnol (a sefydlwyd ym 1984) sy’n gweithio yng Nghymru.

Mae’n ceisio gwneud gwahaniaeth drwy ei ddwy swyddogaeth graidd:

hyrwyddo gwerth addysg a dysgu fel dull o fynd i’r afael ag anghydraddoldebau a hyrwyddo cyflogaeth, drwy raglen o brosiectau ymchwil weithredu yn y gymuned;

ymgymryd ag ymchwil a gomisiynwyd a gwaith gwerthuso ar gyfer y sector cyhoeddus a’r trydydd sector yng Nghymru gan fynd i’r afael ag anghydraddoldebau mewn meysydd fel addysg, iechyd a chyflogaeth.

Mae’r fideo ar y dudalen hon yn archwilio rhywfaint o feddwl ar y cyd â phartneriaid am bŵer lle i ddatblygu canlyniadau cadarnhaol ar gyfer unigolion, teuluoedd a chymunedau yng Nghymru ac mae’n seiliedig ar ein profiad prosiect ymarferol dros 30 mlynedd (y mae rhywfaint ohono wedi’i gynnwys) ac astudiaethau ymchwil academaidd noddir gan People & Work (gan gynnwys tair astudiaeth Phd). Cliciwch isod i gael y papur rhagarweiniol ar y thema hon ar gyfer seminar 2019.

Kick Start

Mae Pobl & Gwaith yn falch iawn o fod yn gweithio mewn partneriaeth â Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru a Chanolfan Swyddi Cymru i gynnig tair swydd Kick Start chwe mis – un gyda’n prosiect chwaraeon a lles, un arall gyda’n prosiect digidol (We Rhondda) a thraean gyda’n menter gymdeithasol, Play It Again Sport. Mae’r tri hyfforddai Kick Start yn cael eu geni a’u magu yn Rhondda ac maen nhw’n gweithio gyda gweddill y tîm lleol i ddatblygu’r meddwl o amgylch Cenhedlaeth Rhondda – gweledigaeth i gefnogi arweinyddiaeth leol.
			

Caerdydd

CMC @ Loudoun
Plas Iona
Butetown
Caerdydd CF10 5HW

Tel. 029 2048 8536

admin@peopleandwork.org.uk

Rhondda

allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0">

Swyddfa Rhondda
Neuadd y Dref Pentre

Llewellyn Street

Pentre CF41 7BT

admin@peopleandwork.org.uk