Dod o hyd i atebion – gwneud newid yn bosibl

Ewch i’n tudalen prosiect Green Light newydd yma

Ynglŷn â Pobl a Gwaith

Mae Pobl a Gwaith yn elusen annibynnol (a sefydlwyd ym 1984) sy’n gweithio yng Nghymru.

Mae’n ceisio gwneud gwahaniaeth drwy ei ddwy swyddogaeth graidd:

hyrwyddo gwerth addysg a dysgu fel dull o fynd i’r afael ag anghydraddoldebau a hyrwyddo cyflogaeth, drwy raglen o brosiectau ymchwil weithredu yn y gymuned;

ymgymryd ag ymchwil a gomisiynwyd a gwaith gwerthuso ar gyfer y sector cyhoeddus a’r trydydd sector yng Nghymru gan fynd i’r afael ag anghydraddoldebau mewn meysydd fel addysg, iechyd a chyflogaeth.

Mae’r fideo ar y dudalen hon yn archwilio rhywfaint o feddwl ar y cyd â phartneriaid am bŵer lle i ddatblygu canlyniadau cadarnhaol ar gyfer unigolion, teuluoedd a chymunedau yng Nghymru ac mae’n seiliedig ar ein profiad prosiect ymarferol dros 30 mlynedd (y mae rhywfaint ohono wedi’i gynnwys) ac astudiaethau ymchwil academaidd noddir gan People & Work (gan gynnwys tair astudiaeth Phd). Cliciwch isod i gael y papur rhagarweiniol ar y thema hon ar gyfer seminar 2019.

Kick Start

Mae Pobl a Gwaith yn falch iawn o fod yn gweithio mewn partneriaeth â Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru a’r Ganolfan Byd Gwaith i gynnig swyddi Kick Start chwe mis. Mae gennym un rôl Kick Start gyda Play It Again Sport fel Cynorthwyydd Cynaliadwyedd. Dechreuodd Abigail Parry y rôl newydd hon ym mis Ebrill 2022 ac mae’n cynnwys marchnata cynnyrch a chefnogi datblygiad canolfan gynaliadwyedd yn Ferndale.

Mae gennym hefyd Caelan Bradley yn gweithio gyda’n prosiect chwaraeon a lles ochr yn ochr ag Anthony Jenkins yn cefnogi’r tîm digidol. Mae Justin George (yn y llun isod) wedi cwblhau ei chwe mis ar Kick Start yn llwyddiannus fel Cynorthwyydd Digidol gyda Rhondda Digidol. Dechreuodd fel arweinydd Rank Time to Shine ar Play It Again Tech ym mis Ionawr 2022.
			

Caerdydd

CMC @ Loudoun
Plas Iona
Butetown
Caerdydd CF10 5HW

Tel. 029 2048 8536

admin@peopleandwork.org.uk

Rhondda

Swyddfa Rhondda
Neuadd y Dref Pentre

Llewellyn Street

Pentre CF41 7BT

admin@peopleandwork.org.uk