Dod o hyd i atebion – gwneud newid yn bosibl

Ynglŷn â Pobl a Gwaith

Mae Pobl a Gwaith yn elusen annibynnol (a sefydlwyd ym 1984) sy’n gweithio yng Nghymru.

Mae’n ceisio gwneud gwahaniaeth drwy ei ddwy swyddogaeth graidd:

hyrwyddo gwerth addysg a dysgu fel dull o fynd i’r afael ag anghydraddoldebau a hyrwyddo cyflogaeth, drwy raglen o brosiectau ymchwil weithredu yn y gymuned;

ymgymryd ag ymchwil a gomisiynwyd a gwaith gwerthuso ar gyfer y sector cyhoeddus a’r trydydd sector yng Nghymru gan fynd i’r afael ag anghydraddoldebau mewn meysydd fel addysg, iechyd a chyflogaeth.

Mae’r fideo ar y dudalen hon yn archwilio rhywfaint o feddwl ar y cyd â phartneriaid am bŵer lle i ddatblygu canlyniadau cadarnhaol ar gyfer unigolion, teuluoedd a chymunedau yng Nghymru ac mae’n seiliedig ar ein profiad prosiect ymarferol dros 30 mlynedd (y mae rhywfaint ohono wedi’i gynnwys) ac astudiaethau ymchwil academaidd noddir gan People & Work (gan gynnwys tair astudiaeth Phd). Cliciwch isod i gael y papur rhagarweiniol ar y thema hon ar gyfer seminar 2019.

Croeso Rhian!

Ym mis Ionawr gwnaethom groesawu Rhian Edwards o Treorchy yn Rhondda i’n tîm prosiect. Daw Rhian atom trwy garedigrwydd y Rhaglen Rank Time to Shine. Mae Rhian yn arwain prosiect digidol yn asesu effaith Covid-19 ar Rhondda, gan gefnogi ac annog pobl i adrodd eu straeon yn y gobaith o ddogfennu profiad pobl Rhondda yn yr amseroedd heriol hyn.

 

Caerdydd

CMC @ Loudoun
Plas Iona
Butetown
Caerdydd CF10 5HW

Tel. 029 2048 8536

admin@peopleandwork.org.uk

Rhondda

allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0">

Swyddfa Rhondda
Neuadd y Dref Pentre

Llewellyn Street

Pentre CF41 7BT

admin@peopleandwork.org.uk