Dod o hyd i atebion – gwneud newid yn bosibl

Ewch i’n tudalen prosiect Green Light newydd yma

Ynglŷn â Pobl a Gwaith

Mae Pobl a Gwaith yn elusen annibynnol (a sefydlwyd ym 1984) sy’n gweithio yng Nghymru.

Mae’n ceisio gwneud gwahaniaeth drwy ei ddwy swyddogaeth graidd:

hyrwyddo gwerth addysg a dysgu fel dull o fynd i’r afael ag anghydraddoldebau a hyrwyddo cyflogaeth, drwy raglen o brosiectau ymchwil weithredu yn y gymuned;

ymgymryd ag ymchwil a gomisiynwyd a gwaith gwerthuso ar gyfer y sector cyhoeddus a’r trydydd sector yng Nghymru gan fynd i’r afael ag anghydraddoldebau mewn meysydd fel addysg, iechyd a chyflogaeth.

Mae’r fideo ar y dudalen hon yn archwilio rhywfaint o feddwl ar y cyd â phartneriaid am bŵer lle i ddatblygu canlyniadau cadarnhaol ar gyfer unigolion, teuluoedd a chymunedau yng Nghymru ac mae’n seiliedig ar ein profiad prosiect ymarferol dros 30 mlynedd (y mae rhywfaint ohono wedi’i gynnwys) ac astudiaethau ymchwil academaidd noddir gan People & Work (gan gynnwys tair astudiaeth Phd). Cliciwch isod i gael y papur rhagarweiniol ar y thema hon ar gyfer seminar 2019.

Kick Start

Mae Pobl & Gwaith yn falch iawn o fod yn gweithio mewn partneriaeth â Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru a Chanolfan Swyddi Cymru i gynnig tair swydd Kick Start chwe mis – un gyda’n prosiect chwaraeon a lles, un arall gyda’n prosiect digidol (We Rhondda) a thraean gyda’n menter gymdeithasol, Play It Again Sport. Ein aelod cyntaf o dîm Kick Start yw Justin George o Pentre. Mae’n trwsio ac ailfformatio gliniaduron, cyfrifiaduron personol, ffonau a thabledi at ddefnydd y gymuned fel ein cynorthwyydd digidol. Mae Justin wedi bod yn stripio ac yn ailadeiladu cyfrifiaduron personol ers pan oedd yn 10. Nawr mae ei hobi wedi dod yn swydd iddo!
			

Caerdydd

CMC @ Loudoun
Plas Iona
Butetown
Caerdydd CF10 5HW

Tel. 029 2048 8536

admin@peopleandwork.org.uk

Rhondda

allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0">

Swyddfa Rhondda
Neuadd y Dref Pentre

Llewellyn Street

Pentre CF41 7BT

admin@peopleandwork.org.uk