Dod o hyd i atebion – gwneud newid yn bosibl

Ynglŷn â Pobl a Gwaith

Mae Pobl a Gwaith yn elusen annibynnol (a sefydlwyd ym 1984) sy’n gweithio yng Nghymru.

Mae’n ceisio gwneud gwahaniaeth drwy ei ddwy swyddogaeth graidd:

  • hyrwyddo gwerth addysg a dysgu fel dull o fynd i’r afael ag anghydraddoldebau a hyrwyddo cyflogaeth, drwy raglen o brosiectau ymchwil weithredu yn y gymuned;
  • ymgymryd ag ymchwil a gomisiynwyd a gwaith gwerthuso ar gyfer y sector cyhoeddus a’r trydydd sector yng Nghymru gan fynd i’r afael ag anghydraddoldebau mewn meysydd fel addysg, iechyd a chyflogaeth.

 

 

Mae’r fideo ar y dudalen hon yn archwilio rhywfaint o feddwl ar y cyd â phartneriaid am bŵer lle i ddatblygu canlyniadau cadarnhaol ar gyfer unigolion, teuluoedd a chymunedau yng Nghymru ac mae’n seiliedig ar ein profiad prosiect ymarferol dros 30 mlynedd (y mae rhywfaint ohono wedi’i gynnwys) ac astudiaethau ymchwil academaidd noddir gan People & Work (gan gynnwys tair astudiaeth Phd). Cliciwch isod i gael y papur rhagarweiniol ar y thema hon ar gyfer seminar 2019.

Coronavirus

Mae Pobl & Gwaith yn parhau i weithio trwy gydol argyfwng Coronavirus. Fodd bynnag, yn dilyn cyngor y llywodraeth, mae swyddfeydd Caerdydd a Rhondda bellach ar gau ar gyfer busnes rheolaidd. Mae’r holl staff yn gweithio gartref a gellir cysylltu â nhw trwy e-bost neu ffôn symudol. Am fanylion cyswllt unigol, cliciwch ar y ddewislen gyswllt uchod.

Caerdydd

CMC @ Loudoun
Plas Iona
Butetown
Caerdydd CF10 5HW

Tel. 029 2048 8536

admin@peopleandwork.org.uk

Rhondda

Swyddfa Rhondda
Old Boys’ School

Upper Alma Place

Pentre CF41 7DG

admin@peopleandwork.org.uk