Mae’r fenter gymdeithasol hon, a gefnogir gan Rank Foundation, yn annog pobl leol a sefydliadau (gan gynnwys rhoddion hael o Glwb Rygbi Pontypridd, Gleision Caerdydd ac Ymddiriedolaeth Cymdeithas Pel-droed Cymru) i roi pecyn chwaraeon diangen mewn nifer o leoliadau RhCT (ee Pob Canolfan Chwaraeon RCT) i ailgylchu a gwerthu ar ffracsiwn o’r gost newydd i’r rhai sy’n dymuno dod i mewn i chwaraeon. Daeth y syniad i gwregys du karate Ynyshir, Steffan Rees, wrth sylweddoli faint o bobl ifanc a theuluoedd oedd yn gorfod ffoi am becyn chwaraeon newydd i ymuno â’i glwb. Mae Chwarae It Again Sport yn gallu rhoi dillad chwaraeon i’r rhai y cyfeirir ato sydd mewn angen.
Yn ddiweddar, mae’r fenter gymdeithasol wedi cefnogi tair twrnamaint rygbi rhyng-ysgol yn Sardis Road (cartref Clwb Rygbi Pontypridd). Roedd y diweddaraf o’r rhain yn gweld 130 o blant ysgol gynradd o wyth ysgol Rhondda yn chwarae cysylltiad a rygbi cyswllt llawn (gweler y llun isod). Mae’r ysgolion canlynol wedi cymryd rhan yn y twrnameintiau hyn:
Ysgol Gynradd Alaw, Cynradd Trealaw, Cynradd Hafod, Porth Juniors, Ysgol Gynradd Ynyshir, Ysgol Gynradd Pontygwaith, Cynradd y Cymer, Ysgol Gynradd Darran, Cynradd Maerdy, Ysgol Gynradd Cwm Clydach, Ysgol Gynradd Bryncethin, Ysgol Gynradd Cefn Cribbwr
O fis Awst 2017, mae Play It Again wedi ei seilio yn Too Good To Waste, menter gymdeithasol ailgylchu nwyddau cartref yn Ynyshir ac yn aelod sefydliadol o’r Stronger Rhondda Gryfach. Mae’r siop ar agor saith niwrnod yr wythnos ac mae wedi cael cefnogaeth anhygoel gan ystod eang o unigolion a sefydliadau sy’n rhoi pecyn chwaraeon. O fis Rhagfyr 2017, mae Chwarae It Again Sport hefyd ar gael yn siop Aberdar Too Good To Waste. Am y delio diweddaraf a manylion am weithgareddau chwaraeon, edrychwch ar ein tudalen Facebook.
Edrychwch ar ein fideo hyrwyddo a wnaed gan Juliana Willis pan oedd hi’n arwain y prosiect.

Cyswllt:

Mark Hutton – 07929 504525

Mark.Hutton@peopleandwork.org.uk